Massasjebehandling - Forebyggende helsearbeid på arbeidsplassen

MassasjeNOR tilbyr klassisk massasje, triggerpunkt behandling og evt. enkel treningsveiledning, - der du arbeider!

Med travle arbeidsdager øker stressnivået og stress kan føre til plager og sykdom. Massasje gir avspenning og velvære, dette kan redusere stress. Med en fullpakket timeplan kan forebyggende tiltak som f.eks. massasjeterapi bli nedprioritert. Mange venter til de har blitt utbrent eller syk, før de oppsøker hjelp.

MassasjeNOR ønsker å komme arbeidsplassene i møte, slik at det blir lettere for hver enkelt å benytte seg av tilbudet. Da trenger man ikke ta seg fri for å reise til og fra behandling. I tillegg får arbeidsplassen gode avtaler, slik at det skal komme alle til gode.

Til en gunstig pris kan MassasjeNOR gi et godt tilbud på din arbeidsplass. Man får også 15% rabatt på timer i klinikken på StudioNOR i Knarvik. StudioNOR er et livsstilsenter med godt tverrfaglig behandlingstilbud. Der det er fokus på hele menneske – både kropp og topp.


MassasjeNOR trenger bare et egnet rom og har med alt nødvendig utstyr.

Massasjebehandling på arbeidsplassen kan:

- Hjelpe mot spenninger og smerter i muskulaturen

- Redusere stress

- Hjelpe mot spenningshodepine

- Forebygge og lindre belastningsskader

- Bidra til redusert sykefravær

Redusere sykefraværet

På oppdrag fra NHO gjorde SINTEF i 2010 en undersøkelse i et utvalg medlemsbedrifter for å beregne kostnader ved sykefravær. Det har vært viktig å revidere kostnadsanslagene og få nye oppdaterte fall. I 2014 kostet en dags sykefravær anslagsvis 2 900 kroner. Muskel- og skjelettlidelser kostet det norske samfunn oppsiktsvekkende 86,4 milliarder kroner. Hele 41% av alt sykefravær skyldes muskel- og skjelettlidelser. 

Forebyggende behandling

Massasje kan være en effektiv metode for å forebygge og behandle muskelspenninger og belastningsskader. Med målrettet forebyggende helsearbeid kan de ansattes produktivitet økes.

Massasje på arbeidsplassen og trivsel 

Bedriftsmassasje gjør at den ansatte føler seg ivaretatt og verdsatt, noe som kan skape en god bedriftstilhørighet.

Gir fritak fra fordelsbeskatning

Den ansatte blir ikke skattet for fordelen. Ønsker bedriften å dekke kostnaden for behandlingen kan utgiftene regnskapsføres. Massasjebehandling på arbeidsplassen har skattemessige like rammebetingelser som øvrig bedriftshelsetjenester. Forutsetningen er at behandlingen tilbys alle ansatte og er forebyggende.